Cửa Lò có tổng thu ngân sách 2017 đạt hơn 465 tỷ đồng.

Đăng ngày 03/02/2018

Hoàn thành xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực công tác là kết quả nổi bật được nhắc đến trong hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2018 được Chi cục Thuế Cửa Lò tổ chức vào sáng ngày 2/2/2018.

762_8123-00_17_39_07-still024-1

762_8123-00_15_45_14-still020

Mặc dầu, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017 của UBND tỉnh và HĐND thị xã Cửa Lò giao rất cao, số nôp NSNN của Nhà máy sữa giảm so với năm 2016… nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự phối hợp tốt với các cấp, ngành cũng như sự cố gắng của các tổ chức, cá nhân nộp thuế và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục, năm 2017, Chi cục Thuế Cửa Lò đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Trong năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 465 tỷ đồng, đạt 149% dự toán pháp lệnh, bằng 153% so với cùng kỳ.

762_8123-00_17_01_17-still022

Năm 2018, Chi cục Thuế Cửa Lò tiếp tục tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho người nộp thuế; Tăng cường nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhung, tiết kiệm…phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu NSNN tỉnh giao là hơn 350 tỷ đồng/.

Đàm Hiền – Duy Quý