Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đăng ngày 11/11/2021

Sáng ngày 11/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến để tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí: Bùi Đình Long – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 21 huyện thành, thị và tất cả các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Hoàng Văn Phúc –  Phó chủ tịch UBND thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thị xã.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, vấn đề an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 34.000 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm phục vụ người dân. Trong đó đã có hơn 5.900 cơ sở được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành 111 văn bản chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành hơn 2.500 văn bản triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước theo các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được tổ chức với nhiều hình thức ngày càng đa dạng, phong phú.

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng triển khai Quyết định 112 ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp và phối hợp quản lí nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và Quyết định số 25 ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực việc thực hiện Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường trách nhiệm quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm” giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, thị xã Cửa Lò có 1 cá nhân, 1 tập thể được tặng Bằng khen là cá nhân bà Dương Thị Sơn Hải – Trưởng phòng Y tế thị xã và tập thể UBND phường Nghi Hải. Ngoài ra, dịp này, tập thể Khoa an toàn thực phẩm – Trung tâm Y tế Cửa Lò cũng được Sở Y tế khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực việc thực hiện Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ.

Dương Tân – Tạ Nhật