Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức “Ngày hội thanh thiếu nhi với biển đảo quê hương”( phát sóng NTV- Nghệ An ngày mới, ngày 17/6/2022)

Đăng ngày 17/06/2022