Cửa Lò tổng kết 5 năm thực hiện 3 đề án về công tác phụ nữ

Đăng ngày 20/08/2015

hoiPHnu

hoiPHnu1

hoiPHnu2Tại hội nghị tổng kết, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã cũng đã thẳng thắn nhận khuyết điểm trong việc chưa kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thị xã triển khai có hiệu quả các Đề án nói trên 1 cách kịp thời hơn. Mặc dầu vậy, phần lớn các đại biểu về đự và phát biểu cũng đã đồng tình với 1 số kết quả mà Cửa Lò đã làm được trong việc thực hiện, triển khai 3 đề án này. Đó là, đã mở được 12 lớp dạy nghề cho 360 chị em và giới thiệu việc làm cho 250 học viên tại các cơ sở sản xuất chế biến hải sản, làng nghề; Tín chấp cho trên 1,7 ngàn thành vieecn vay 38 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội; 2 ngàn thành viên vay 16 tỷ đồng từ Quỹ TYM; 2 tỷ đồng từ nguồn vốn SODI để hỗ trơk cho phụ nữ đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình; Tổ chức 175 cuộc truyền thông cho gần 9 ngàn ông bố, bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên nhằm hạn chế tối đa trẻ em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Tổ chức 160 buổi truyền thông cho trên 9,1 ngàn lượt phụ nữ tham gia với các chủ đề liên quan đến việc triển khai nội dung: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

                                                                                                          Khắc Giang-Duy Quý