Tính đến sáng nay: 30/11, toàn Thị xã chỉ có 07 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Đăng ngày 30/11/2021

 Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thị xã.