Tính đến sáng nay: 08/12/2021, toàn Thị xã còn 07 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Đăng ngày 08/12/2021

 Nguồn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò.