Tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 7 (Phường Nghi Tân)

Đăng ngày 12/05/2021