Tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 3 (Phường Nghi Hương)

Đăng ngày 12/05/2021