Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của bà Võ Thị Minh Sinh-ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ an khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5(Cửa Lò- Diễn Châu-Nghi Lộc)

Đăng ngày 17/05/2021