Tiếp thu và hoàn thiện quy hoạch khu vui chơi giải trí Cửa Hội

Đăng ngày 18/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị Thị xã Cửa Lò cùng đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp hoàn thiện đồ án quy hoạch khu vui chơi giải trí Cửa Hội để Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Đặc biệt, quá trình hoàn chỉnh cần quan tâm đến những kiến nghị chính đáng của nhân dân địa phương.

Chiều ngày (17/8), dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vui chơi, giải trí Cửa Hội thuộc thị xã Cửa Lò.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội do UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích quy hoạch đồ án là 195,5 ha. Vị trí quy hoạch thuộc các phường Nghi Hòa và Nghi Hải. Trong đó, khu vui chơi giải trí trên bờ có 8 phân khu chức. Phần trên đảo Ngư sẽ được khai thác chủ yếu ven chân đảo. Nối khu vui chơi trên đất liền với đảo Ngư sẽ là tuyến cáp treo vượt biển có chiều dài khoảng 3,5km. Hiện nay, đồ án quy hoạch đã được UBND Thị xã Cửa Lò lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền các phường có đất thuộc quy hoạch đồng thời niêm yết công khai dự thảo quy hoạch, phát phiếu lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Khu nghĩ dưỡng cao cấp Vinpearl Cửa Hội
Khu nghĩ dưỡng cao cấp Vinpearl Cửa Hội

Đóng góp ý kiến vào đồ án quy hoạch, các thành viên dự họp đề nghị UBND Thị xã Cửa Lò và đơn vị tư vấn quan tâm, nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh đồ án. Đặc biệt chú trọng: lối đi công cộng ra biển, bãi tắm cộng đồng, khu vực tập kết phương tiện đánh bắt thủy hải sản của nhân dân phải được đảm bảo. Trong quy hoạch, các hạng mục xử lý môi trường phải hết sức quan tâm. Riêng vấn đề xây dựng tuyến cáp treo phải thể hiện rõ cách thức, vật liệu, công nghệ xây dựng; công tác khảo sát phải tính toán kỹ và cần thiết phải lấy đầy đủ ý kiến các ngành chức năng từ trung ương. Sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, công trình điểm nhấn cho khu vui chơi, giải trí này cũng cần được lưu tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường: Tiếp thu và hoàn thiện quy hoạch khu vui chơi giải trí Cửa Hội
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường: Tiếp thu và hoàn thiện quy hoạch khu vui chơi giải trí Cửa Hội

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá: đồ án quy hoạch vẫn còn sơ sài, chưa đáp ứng các yêu cầu đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thị xã Cửa Lò cùng đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp hoàn thiện đồ án để Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Đặc biệt, quá trình hoàn chỉnh cần quan tâm đến những kiến nghị chính đáng của nhân dân địa phương.

Xuân Hướng – Mai Thanh