Thường trực Thị ủy Cửa Lò làm việc với các đơn vị thuộc khối văn hóa, xã hội

Đăng ngày 24/02/2022

Xây dựng mỗi đơn vị thành điểm sáng về văn hóa là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tại buổi làm việc sáng 24/2/2022 giữa Thường trực Thị ủy Cửa Lò với các đơn vị khối văn hóa, xã hội trực thuộc Trung ương, Tỉnh, Thị xã đóng trên địa bàn. Dự buổi làm việc có đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tich UBND thị xã cùng các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo một số phòng, ban cơ quan Thị ủy, UBND thị xã, lãnh đạo các đơn vị trong khối văn hóa, xã hội đóng trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Thời gian qua các đơn vị trong khối văn hóa, xã hội trực thuộc Trung ương, Tỉnh, Thị xã đóng trên địa bàn Cửa Lò đã bám sát chương trình hoạt động của Thị ủy, UBND thị xã. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển của thị xã.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động. Đồng thời đề xuất với Thị ủy, UBND thị xã một số vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ. Chẳng hạn như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ cho lao động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, mở rộng quy mô tuyển sinh tại trường THPT Cửa Lò 2..

Tiếp đó, các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy đã có một số ý kiến và đại diện các phòng, ban của thị xã cũng nêu lên những kết quả phối hợp với các đơn vị trong khối thời gian qua, định hướng thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thị xã đồng tình với nhiều đề xuất; đồng thời đề nghị các đơn vị trong khối văn hóa, xã hội cần chủ động, linh hoạt hơn trong việc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị để thực thi nhiệm vụ. Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị các đơn vị tuân thủ quy hoạch, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất được giao và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của thị xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan mong muốn các đơn vị tăng cường hơn nữa sự phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Bí thư Thị ủy đề nghị xây dựng mỗi đơn vị trong khối thành điểm sáng về văn hóa từ môi trường, văn hóa ứng xử cũng như chấp hành các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của thị xã; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, trước mắt là chỉnh trang đô thị phục vụ mùa du lịch 2022, thực hiện đề án trồng cây hoa cúc biển. Bí thư thị ủy cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khối văn hóa, xã hội trực thuộc Trung ương, Tỉnh, Thị xã đóng trên địa bàn để góp phần xây dựng Cửa Lò thành điểm đến lý tưởng về du lịch và điểm sáng về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

                                                       Hữu Lương – Duy Quý