Thường trực HĐND thị xã họp phiên giao ban đánh giá hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đăng ngày 10/12/2021

Sáng ngày 10/12, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức phiên họp giao ban để đánh giá tình hình về công tác tổ chức và hoạt động của HĐND thị xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022. Đồng chí Lê Thanh Long- Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang- Phó chủ tịch HĐND, Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã; đại diện UBMTTQ thị xã; các tổ đại biểu HĐND thị xã; đại diện một số ban, ngành cấp thị; Lãnh đạo HĐND, UBMTTQ 7 phường cùng dự.

Theo đó, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 có 30 đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với UBND, Thường trực UBMTTQ thị xã tổ chức thành công 3 kỳ họp. Tại các kỳ họp, công tác điều hành có nhiều đổi mới, thể hiện tính khoa học, định hướng nội dung thảo luận cho đại biểu những vấn đề cần tham gia phát biểu ý kiến, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm các đại biểu HĐND thị xã, qua đó đã nâng cao chất lượng của các kỳ họp. Thông qua các kỳ họp, HĐND thị xã đã thống nhất thông qua và ban hành 17 Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND thị xã đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như các ý kiến của cử tri, của công dân được HĐND quan tâm, xem xét và chuyển đến các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật…Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì tại kỳ hợp này, Thường trực HĐND thị xã cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Việc giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND thị xã diễn ra muộn hơn so với kế hoạch đề ra; Việc theo dõi, giám sát các ý kiến của cử tri có lúc có nơi chưa chặt chẽ, một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản…

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, HĐND thị xã sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai chương trình công tác, chương trình hoạt động của Thường trực, các ban, các tổ; Hoàn chỉnh và ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND trong năm 2022; Tăng cường, đôn đốc các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, trọng tâm là giải quyết các kiến nghị của cử tri, giải quyết kết luận sau giám sát;Đôn đốc UBND thị xã, các phòng, ban, ngành, đơn vị giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân…

Tại buổi làm việc, HĐND thị xã đã dành thời gian để nghe HĐND các phường đánh giá những kết quả đạt được và các đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã; đại diện các ban, ngành cấp thị cũng đã giải trình trực tiếp một số vấn đề mà các đại biểu HĐND các phường quan tâm, như: Đền bù giải phóng mặt bằng; bó cáp viễn thông; vấn đề VSMT; hỗ trợ xi măng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Quy hoạch phía Đông đường Bình Minh; Chế độ hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực HĐND thị xã, đồng chí Lê Thanh Long- Phó bí thư thường trực thị uỷ, Chủ tịch HĐND đã có kết luận và giải trình cụ thể cho từng nội dung, vấn đề mà các đại biểu tham dự quan tâm. Đồng thời đưa ra dự kiến về thời gian và định hướng một số nội dung để các đại biểu sẽ tham gia chất vấn tại kỳ họp HĐND thị xã sắp tới./.

                                                                   Phan Thành- Duy Quý