Thường trực Thị ủy kiểm tra thực tế các khu dân cư chọn làm điểm “Khu dân cư kiểu mẫu”

Đăng ngày 09/09/2020

Chiều ngày 9/9, các đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, chánh văn phòng Thị ủy, trưởng, phó phòng quản lý đô thị Cửa Lò đã đi kiểm tra thực tế các khu dân cư  chọn làm điểm “Khu dân cư kiểu mẫu” tại các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Hiện nay 7 phường trên địa bàn thị xã đã triển khai kế hoạch  xây dựng “khu dân cư kiểu mẫu”. Theo đó, mỗi phường chọn một khối để chỉ đạo, xây dựng điểm. Đảng ủy, UBND các phường đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ giúp việc và ban hành kế hoạch xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”. Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, xã hội các khối được chọn triển khai và nội dung, lộ trình, các điều kiện đạt chuẩn, nguồn vốn thực hiện. Đồng thời ban hành bộ tiêu chí thực hiện khu dân cư kiểu mẫu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo cũng như các tổ chức, đoàn thể, khối dân cư.

Qua kiểm tra, các đồng chí trong thường trực thị ủy Cửa Lò đánh giá cao công tác triển khai kế hoạch xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” của phường. Đồng thời, đề nghị các phường huy động cả hệ thống chính trị  vào cuộc. Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các phường kiểm tra chặt chẽ hiện trạng và rà soát, đối chiếu các tiêu chí để bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện kế hoạch đúng thời gian gian, đúng với các tiêu chí đề ra. Trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cũng như việc huy động các nguồn lực để thực hiện.

Thông qua buổi kiểm tra thực tế giúp các đồng chí lãnh đạo thị xã có đánh giá, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                                                       Hữu Lương – Tạ Nhật