Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Khi có văn bản chấp thuận mở bến của cấp có thẩm quyền, Chủ bến làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

* Bước 2: Chủ bến nộp hồ sơ tại phòng Công thương UBND cấp huyện.

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và làm biên bản giao nhận trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét, nếu thoả mãn điều kiện quy định của pháp luật thì cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông cho chủ khai thác bến

* Bước 4: Chủ bến nhận kết quả tại Phòng Công thương UBND cấp huyện theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;

– Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông;

– Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông;

– Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô;

– Hợp đồng thuê bến ( trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến ).

* Số lượng hồ sơ:           01               (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí 40.000đ/giấy đăng ký
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp Luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; vị trí bến có địa hình, thủy văn ổn định, phư­ơng tiện ra vào an toàn thuận lợi.

– Có cầu cho người phư­ơng tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện; có trang thiết bị cho phư­ơng tiện neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm. Đối với bến khách ngang sông mà phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ôtô thì công trình bến phải áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bến phà.

– Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định

– Có nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé.

– Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Cơ sở pháp lý

* Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004

* Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

* Thông tư số 47/2005TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

* Quyết định số: 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/2/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Phân cấp cấp phép mở bến khách ngang sông và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

* Công văn số: 872/SGTVT-KHTH ngày 10/5/2007 Sở Giao thông vận tải Nghệ An.