Cửa Lò: Đối thoại Doanh nghiệp và phổ biến chính sách Thuế năm 2015

Đăng ngày 22/10/2015

Hội nghị đã tập trung phổ biến những nội dung trong Thông tư 96/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đã được quy định tại Nghị định 12/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014, Thông tư 119/2014, thông tư 151/2014 của Bộ tài chính, có hiệu lực từ ngày 6/8/2015. Bên cạnh đó, hội nghị còn hướng dẫn cụ thể một số tình huống người nộp thuế có thể gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách thuế.  

thue

Cũng tại hội nghị, Chi cục thuế Cửa Lò đã tiến hành đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, trong đó: tập trung vào việc khấu trừ thuế đối với đầu tư vốn, khấu trừ thuế đối với chi trả thu nhập cho người lao động thời vụ, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đối với mặt hàng nông lâm thủy hải sản trên 20 triệu đồng/ngày.

Việc tổ chức các hội nghị tập huấn này, giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt các chính sách thuế mới để thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước./.

Thanh Vân – Thanh Bình