Thu Thuỷ tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng

Đăng ngày 13/10/2023

Chiều ngày 13/10, Đảng uỷ phường Thu Thuỷ tổ chức toạ đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023) và 93 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10/1930 – 14/10/2023), Ban Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2023), Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 – 18/10/2023). Về dự có các đồng chí:  Chế Đình Sơn – Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy, phó đoàn chỉ đạo thị xã tại phường và đại diện Ban Dân vận Thị uỷ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển và thành tựu của các Ban Xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp uỷ. Trong những năm qua, Các ban xây dựng Đảng, ngành kiểm tra Đảng, văn phòng cấp uỷ địa phương đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo được sự thống nhất về tư tưởng và ổn định xã hội trong nhân dân; Quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân; Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Cán bộ, Đảng viên của các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Đảng ủy phường Thu Thủy luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, các cách làm hay và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác của các ban xây dựng Đảng, ngành kiểm tra và văn phòng cấp uỷ địa phương. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong tham mưu, giúp việc phường Thu Thuỷ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ phường Thu Thuỷ ngày càng phát triển.

Dương Tân – Tạ Nhật