Thu Thủy tiến hành dựng lại cây xanh đường dạo bộ.

Đăng ngày 03/11/2020

Do triều cường của nước biển kết hợp với gió mùa đông Bắc, thời gian qua, nhiều đoạn bờ kè chắn sóng đường dạo bộ khu vực Cửa Lò bị sóng đánh vỡ. Nhằm giảm bớt thiệt hại, sáng ngày 3/11, UBND phường Thu Thủy phối hợp với Công an phường, phường đội, Đội An ninh du lịch, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, địa chính phường cùng các ki ốt kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã tiến hành dựng lại cây xanh đường dạo bộ.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn phường Thu Thủy có khoảng gần 1.000m bờ kè và đường dạo bộ bị sóng đánh sập, cây xanh bị bật gốc, gãy, hệ thống ki ốt kinh doanh bị gió thổi tốc mái… ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Nhằm khắc phục tạm thời tình trạng nói trên, địa phương đã phối hợp với các lực lượng di dời tài sản các ki ốt, huy động lực lượng vận chuyển hàng ngàn bao cát, tấp chắn để ngăn nước và sóng, hạn chế xói sâu vào hệ thống ki ốt; Và ngay sau khi hết con nước triều cường địa phương cùng 70 ki ốt kinh doanh dọc đường dạo bộ tích cực khôi phục, dựng lại gần 50 cây Liễu, bàng, phi lao hàng chục năm tuổi.

Sau khi khắc phục xong, địa phương sẽ vận động các ki ốt kinh doanh đóng cọc xung quanh gốc cây và tưới nước để cây có thể phục hồi lại trạng thái bình thường…

Đàm Hiền – Tạ Nhật