Thu Thủy: Tập huấn văn hóa giao tiếp ứng xử du lịch năm 2015

Đăng ngày 16/03/2015

tahuan

Với sự tham gia của trên 200 học viên là các cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Trong thời gian 1 buổi, các học viên được quán triệt các nội dung cơ bản về kỹ năng giao tiếp như: khái niệm về văn hóa giao tiếp, nội hàm và nét chung trong văn hóa giao tiếp, Nghi lễ trong ngoại giao và những chuẩn mực quy tắc cơ bản trong ứng xử giao tiếp. Đây là những yếu tố cơ bản cần phải có của những người tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Thông qua lớp tập huấn này, cũng như những kinh nghiệm được đúc rút trong kinh doanh du lịch hàng năm, đội ngũ làm dịch vụ du lịch trên địa bàn phường Thu Thủy có thêm những bài học bổ ích, góp phần đạt kết quả cao trong mùa du lịch 2015.

Ngoài ra, tại lớp tập huấn này lãnh đạo UBND phường Thu Thủy đã tiến hành ký cam kết thực hiện chủ trương “5 không” và đăng ký xây dựng nhà hàng kinh doanh văn minh năm 2015 cho các hộ kinh doanh trên địa bàn./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý