Thu Thủy phấn đấu thành điểm sáng của ngành du lịch Cửa Lò(Phát sóng NTV:18/12/2018)

Đăng ngày 19/12/2018

Năm 2018, nhờ chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước nên du lịch của Cửa Lò tiếp tục phát triển. Trong sự phát triển chung này có phường Thu Thủy. Với mục tiêu đạt doanh thu khoảng 1000 tỷ đồng vào năm 2019, nhiều giải pháp đã, đang và sẽ được địa phương triển khai.