Thu Thủy: Đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Đăng ngày 09/11/2021

Với sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của nhân dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn phường Thu Thủy đang có nhiều chuyển biến rõ nét.

UBND phường Thu Thủy luôn sát sao chỉ đạo các khối tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đầu tiên chọn khối 2 làm khối điểm để xây dựng sau đó lan tỏa sang các khối còn lại. Để thực hiện, việc phát huy sức dân đóng vai trò rất quan trọng, muốn làm được điều đó công tác tuyên truyền, vận động được phường Thu Thủy thường xuyên tập trung triển khai thực hiện. Việc lồng ghép xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại địa bàn gắn với nhiều hoạt động thiết thực của các tổ chức hội.

Tận dụng sự hỗ trợ nguồn xi măng từ nhà nước, đợt này phường Thu Thủy được phân bố 17 tấn, số lượng xi măng này sẽ bàn giao cho các khối đã đăng ký tu sửa, làm mới những đoạn đường. Trong đó tập trung ưu tiên cho khối chọn điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là khối 2. Hiện nay, khối 2 đăng ký tu sửa, làm mới 6 con đường bê tông tại các ngõ, riêng ngõ 30 đường Phạm Huy đã làm xong, ngõ 32 đang tiến hành đổ bê tông, xây hàng rào, sắp tới khối sẽ làm đường ở ngõ 34 và các ngõ còn lại.

Bên cạnh đó, khối còn tập trung tu sửa nhà văn hóa, vận động 100% nhân dân mua thùng rác có nắp đậy. Công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao đời sống tinh thần cũng được đẩy mạnh.

Mong rằng trong thời gian tới với sự quan tâm sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phường Thu Thủy, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn phường có nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

                                                                               Nguyễn Hương – Tạ Nhật