Thu Thủy: Đạt 9/13 tiêu chí “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa”

Đăng ngày 11/07/2018

Tiếp tục xây dựng gia đình, cơ quan, cộng đồng dân cư có đời sống văn hóa phong phú, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội với phương châm: kinh tế tăng trưởng bền vững, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, xã hội văn minh an toàn, du lịch thân thiện, mến khách, khối, phố khang trang, sạch đẹp là nội dung chính được các Đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã giai đoạn 2016- 2020” của phường Thu Thủy diễn ra trong sáng ngày 11/7.

thy

thy1

thy2

Trong 2 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ở phường Thu Thủy đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội. Kết quả có 9/13 chỉ tiêu đạt và vượt. Đến nay toàn phường có 92% số hộ đạt gia đình văn hóa; 5/6 khối đạt danh hiệu văn hóa; có 80% cơ quan đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan, trường học văn minh, xanh- sạch- đẹp…Thông qua thực hiện đề án, toàn phường đã huy động sức dân đóng góp gần 1 tỷ đồng, nhiều ngày công để xây dựng đường giao thông nội khối, liên khối, cổng làng văn hóa, mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác văn hóa thông tin, thể thao. Những kết quả đó tạo tiền đề quan trọng để phường Thu Thủy sớm đạt chuẩn văn minh đô thị, như NQ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ  VI (Nhiệm kỳ 2015- 2020) đề ra.

thy3

Phát biểu chỉ đạo với Hội Nghị, đồng chí Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND TX, đánh giá cao những kết quả của phường Thu Thủy đã đạt được, đồng thời đề nghị cần tiếp tục có những hoạt động sáng tạo hơn nữa, tiếp tục nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tiên tiến; vận dụng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt, đặc biệt quan tâm văn hóa ứng xử du lịch, bảo vệ môi trường…nhằm thực hiện đề án đạt hiệu quả cao./.

                                                                                          Thanh Bình