Thu Thủy: Biểu dương 12 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số – KHHGĐ

Đăng ngày 04/07/2018

Hướng tới ngày dân số thế giới, chiều ngày 4/7, UBND phường Thu Thủy đã tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số  – KHHGĐ giai đoạn 2013 – 2018.

ps-y-kien-cac-cu-tri-00_48_13_11-still073

ps-y-kien-cac-cu-tri-00_46_21_16-still070

ps-y-kien-cac-cu-tri-00_46_53_15-still071

Sau 5 năm thực hiện chính sách dân số – KHHGĐ, cán bộ và nhân dân phường Thu Thủy đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn đưa công tác dân số đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Có được kết quả đó, là nhờ đơn vị triển khai công tác truyền thông sâu rộng tới người dân dưới nhiều hình thức, như: CLB không sinh con thứ 3, CLB gia đình hạnh phúc, mở các điểm tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại chợ hải sản… đã thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Nhờ vậy, công tác dân số – KHHGĐ của địa phương đã có bước chuyển biến rõ rệt; Tỷ lệ gia đình có 1- 2 con ngày càng phổ biến, tốc độ gia tăng dân số nhanh được khống chế, chất lượng dân số ngày càng được nhân lên, góp phần vào việc phát triển KT – XH, tăng mức thu nhập, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân.

ps-y-kien-cac-cu-tri-00_50_38_18-still075

Dịp này, UBND phường Thu Thủy đã biểu dương 12 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số – KHHGĐ giai đoạn 2013 – 2018./.

Đàm Hiền – Duy Quý