Thu Thuỷ: 7 đảng viên vinh dự được trao huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5

Đăng ngày 07/07/2022

Sáng ngày 7/7, Đảng uỷ phường Thu Thuỷ tổ chức trao huy hiệu Đảng và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đảng viên trong Đảng bộ về dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Uỷ viên BTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở Thu Thủy

Tiếp đó, hội nghị đã tập trung quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW; Học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về nội dung sơ kết công tác xây dựng Đảng, 6 tháng qua, Đảng bộ phường Thu Thuỷ đã luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Xây dựng kế hoạch học tập các chuyên đề , thực hiện tốt các Kết luận của TW và các chương trình hành động của cấp trên. Công tác dân vận, xây dựng chính quyền nâng cao được chất lượng hoạt động. MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay.

Nhờ bám sát và tăng cường thực hiện những chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ các cấp về đẩy mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế nên 6 tháng đầu năm qua tình hình KT – XH của phường Thu Thuỷ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất trong 6 tháng ước đạt hơn 633 tỷ đồng, tập trung chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch; Tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Ra mắt mô hình cấp tỉnh về phòng chống bạo lực gia đình tại khối 2; mô hình thu gom rác thải tại nguồn được thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo 8/8 chi bộ đại hội, 4/4 khối tổ chức hội nghị bầu khối trưởng nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công. Thực hiện tốt công tác giáo dục; Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho người dân; Công tác giảm nghèo, chế độ gia đình chính sách được thực hiện thường xuyên; Công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo.

Hội nghị cũng đã thắng thắn chia sẻ và bàn phương hướng cho hoạt động 6 tháng cuối năm trên cơ sở phát huy những việc đã làm được và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác như đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cải các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước. Quan tâm thực hiện các đề án, nhất là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác; Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, đủ năng lực tiên phong, gương mẫu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

                                                                Nguyễn Hương – Tạ Nhật