Thu Thủy phấn đấu đến năm 2025 thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Đăng ngày 11/08/2020

Sáng ngày 11/8, phường Thu Thủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò”, tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Trần Hoàng Phương – Chủ tịch Hội nông dân Cửa Lò; đại diện phòng văn hóa thông tin, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tham dự.

Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò” phường Thu Thủy đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Trước hết là nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực. Truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, quê hương được gìn giữ và phát huy. Công tác an sinh xã hội được chăm lo hơn, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Việc huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng các công trình phúc lợi đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ gia tăng bình quân năm 2020 ước đạt 197 triệu đồng/người. Toàn phường có 92% gia đình văn hóa, 4/4 khối đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 40%, gia đình thể thao chiếm 30% và 100% cơ quan, đơn vị, trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hội nghị đã thảo luận những kết quả đã đạt và hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới với quyết tâm đến năm 2025 có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn và trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Dịp này, phường Thu Thủy còn tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 5 năm thực hiện đề án ” Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò. UBND phường Thu Thủy còn tặng giấy khen cho 11 cá nhân điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020./.

                                                              Hữu Lương – Ngọc Ánh