Thu Thủy  kỷ niệm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Đăng ngày 31/07/2020

Sáng 31/7, Đảng ủy phường Thu Thủy tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và phổ biến  Kết luận số 76, 77-KL/TW của Bộ chính trị.

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang ngành tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua. Đồng thời, nêu rõ những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo địa phương trong thời gian qua; Đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Việc nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh. Qua đó giúp đảng bộ, chính quyền phường Thu Thủy hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Dịp này, Đảng ủy phường Thu Thủy còn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kết luận số 76, 77-KL/TW của Bộ chính trị và thông báo tình hình Biển Đông thời gian gần đây cũng như công tác phòng chống dịch Covid 19 trong thời gian tới./.

                                                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh