Thư kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Đăng ngày 22/10/2020