Cải chính thông tin trong phóng sự “Cửa Lò xây dựng thương hiệu nước mắm Tân Hội”

Đăng ngày 11/07/2018

CẢI CHÍNH

Thông tin trong phóng sự “Cửa Lò xây dựng thương hiệu nước mắm Tân Hội

Đầu tiên, chúng tôi xin khẳng định, từ xưa đến nay, nước mắm Cửa Hội là thương hiệu độc quyền của  Công ty cổ phần thủy sản Nghệ An.

Tuy nhiên trong phóng sự “Cửa Lò xây dựng thương hiệu nước mắm Tân Hội” do Đài TT – TH Cửa Lò thực hiện và phát sóng trong chương trình Trang truyền hình địa phương trên Đài PT – TH Nghệ An ngày 06/09/2017 và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cửa Lò ngày 14/9/2017 đã xảy ra một số sai sót gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín, thương hiệu và ít nhiều gây thiệt hại kinh tế cho Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An. Nguyên nhân do Công ty cổ phần chế biến Thủy sản và Dịch vụ Cửa Hội đã cung cấp thông tin không đầy đủ, trong khi nhóm phóng viên thực hiện phóng sự của Đài TT – TH Cửa Lò chỉ nghe thông tin từ một phía, không kiểm chứng tính trung thực của thông tin dẫn đến sai sót trong nội dung phóng sự nêu trên.

Nhãn hiệu “Nước mắm Cửa Hội” là tài sản bất khả xâm phạm của Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An đã được pháp luật bảo hộ. Vì vậy bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng Nhãn hiệu “Nước mắm Cửa Hội” vì bất kỳ mục đích gì khi chưa được Công ty chúng tôi đồng ý đều vi phạm pháp luật;

Đài TT – TH Cửa Lò thành thật xin lỗi Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An về những sai sót trong phóng sự nêu trên, đồng thời mong muốn sẽ phối hợp với Công ty để cải chính thông tin và khắc phục những sai sót trên thông qua các bản tin và phóng sự do Đài TT – TH Cửa Lò thực hiện sẽ phát sóng công khai trên Đài TT – TH Cửa Lò,Trang thông tin điện tử Cửa Lò: Cualo.vn, facebook Truyen Hinh Cưa Lo và gửi đăng cải chính trên Đài PT – TH Nghệ An

Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An sẵn sàng chia sẻ với Đài TT – TH Cửa Lò về những sai sót trong phóng sự nêu trên

Để giảm thiểu những tổn thất về uy tín thương hiệu và kinh tế cho Công ty cổ phần Thủy sản Nghệ An do bị ảnh hưởng tiêu cực của phóng sự nêu trên gây ra, Đài TT – TH Cửa Lò cam kết sẽ khắc phục sai sót trên như sau:

Gỡ bỏ nội dung phóng sự “Cửa Lò xây dựng thương hiệu nước mắm Tân Hội” trên tất cả các kênh truyền thông chính thống của nhà nước và các trang mạng xã hội đã phát sóng và like phóng sự này.

Đăng tải nội dung các bản tin và các phóng sự, clip cải chính trên Đài TT – TH Cửa Lò,  Trang thông tin điện tử Cửa Lò: Cualo.vn, facebook Truyen Hinh Cưa Lo và gửi đăng cải chính trên Đài PT – TH Nghệ An để cải chính lại thông tin sai sót trong phóng sự “Cửa Lò xây dựng thương hiệu nước mắm Tân Hội

Xin thành thật cáo lỗi với quý vị thính giả, bạn đọc cùng các Công ty cổ phần thủy sản Nghệ An, Công ty cổ phần  chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội. Xin trân trọng cảm ơn.

           

ĐÀI TT-TH CỬA LÒ