Thông báo: Về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 10/06/2022