Thông báo về kỳ họp thứ IV – HĐND Thị xã khóa V

Đăng ngày 19/07/2017

Kỳ họp thứ  IV – HĐND Thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 20-21/7/2017 tại Hội trường cơ quan Thị ủy Cửa Lò

Theo thông báo của ban tổ chức, Kỳ họp lần này sẻ nghe, bàn và quyết định một số nội dung quan trọng của Thị xã Cửa Lò như: Nghe UBND thị xã báo cáo về Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, thực hiện dự toán ngân sách  nhà nước, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Nghe UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ III-HĐND thị xã; Nghe đại biểu HĐND Tỉnh bầu trên địa bàn báo cáo kết quả kỳ họp thứ IV, HĐND Tỉnh khóa XIV,nhiệm kỳ 2016-2021.

txhoa5

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò Khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Đình Hùng

Cũng tại kỳ họp thứ IV lần này, các đại biểu sẻ được nghe báo cáo của VKS nhân dân TX về thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp , Báo cáo của Tòa án nhân dân TX về kết quả thực hiện công tác xét xử 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng năm 2017, Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự Thị xã về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng năm 2017… Ban pháp chế và Ban kinh tế-xã hội -HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản phục vụ kỳ họp HĐND thị xã.

Tại kỳ họp này, UBMTTQ Thị xã cũng có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền cũng như ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ thị xã đối với HĐND và Ủy ban nhân dân Thị xã

Kỳ họp thứ IV – HĐND Thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng sẻ nghe Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các ban HĐND thị xã về công tác quản lý nhà nước về đất đai, vệ sinh môi trường, nước thải, khai thác nước ngầm, công tác chăm sóc cây xanh, thảm cỏ năm 2015-2016; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri trên địa bàn Thị xã…

Khắc Giang