Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 17/12/2021