Thị xã Cửa Lò tổ chức tiêm 1500 liều vắc xin trả mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên

Đăng ngày 01/11/2021

Chiều ngày 01/11, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò phối hợp với các phường Nghi Thu, Nghi Hòa, Nghi Hương tổ chức tiêm trả mũi 1 vắc xin Pfizer cho các đối tượng ưu tiên đã tiêm vào ngày 7,8/10/2021.

Đợt này có 1500 liều vắc xin Pfizer mũi 2 được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, trong đó cụ thể phân bố: phường Nghi Thu: 402 mũi; 312 mũi cho phường Nghi Hòa và 366 mũi cho phường Nghi Hương; Thu Thủy: 420 mũi.

Đây là đợt tiêm trả mũi lần thứ 24 được ngành y tế thị xã Cửa Lò thực hiện. Được biết, đợt tiêm này được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 01 – 2/11/2021.

                                                           Nguyễn Hương – Tạ Nhật