Thị xã Cửa Lò: Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Đăng ngày 11/01/2022