Thị xã Cửa lò tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tụ tập đông người.

Đăng ngày 05/05/2021