Điện lực Cửa Lò phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” 2018

Đăng ngày 06/06/2018

Chiều ngày 6/5,  Điện lực thị xã Cửa Lò đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” tại Nhà văn hóa Khối 11, phường Nghi Hương

tkd

Phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018” là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động tại 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Mục tiêu chương trình tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân tại tất cả các địa phương hình thành thói quen và kĩ năng sử dụng điện tiết kiệm, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng hướng tới mục tiêu “Nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”.

tkd1

tkd2

Sau lễ phát động, Điện lực Cửa Lò và các ban ngành, địa phương liên quan tiến hành ký kết với các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về tiết kiệm điện. Dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ có đánh giá, tổng kết và khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chương trình thi đua này.

Ngọc Ánh