Thị xã Cửa Lò: Đổi thay từ các dự án hợp lòng dân (phát sóng ngày 22/6/2020)

Đăng ngày 22/06/2020

Thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, hiện nay, TX Cửa Lò đang triển khai nhiều công trình trọng điểm với mục tiêu nhằm nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho người dân,  được dư luận đánh giá cao.Trong đó có nhiều công trình trên địa bàn phường Nghi Thuỷ.