Cửa Lò đảm bảo nguồn điện phục vụ du lịch 2017(Phát sóng NTV: 09/5/2017)

Đăng ngày 09/05/2017

Thị xã Cửa Lò đảm bảo nguồn điện phục vụ mùa du lịch 2017