Thị xã Cửa Lò trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021(Phát sóng NTV: 28/2/2021)

Đăng ngày 01/03/2021