Thị ủy Cửa Lò ủng hộ hơn 7 triệu đồng phòng, chống dịch Covid – 19

Đăng ngày 01/06/2021

Hưởng ứng đợt phát động cao điểm “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid -19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng ngày 1/6/2021, Cơ quan Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức phát động kêu gọi toàn đơn vị tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị đóng góp từ một ngày lương trở lên. Và ngay trong buổi sáng, Cơ quan Thị ủy đã thu được số tiền ủng hộ hơn 7 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò để đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid – 19.

Sự tham gia ủng hộ của tập thể  cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Thị ủy đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid – 19, đồng thời là động lực to lớn để cùng với cán bộ và nhân dân toàn thị xã quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh./.

Đàm Hiền – Duy Qúy