Thị ủy Cửa Lò triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo

Đăng ngày 14/03/2019

Sáng ngày 14/3, Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 107 KH/ThU, ngày 31/1/2019 về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019 – 2021. Đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường Thị ủy chủ trì hội nghị; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Cửa Lò cùng dự.

dv

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thị xã thời gian qua; Đồng thời, đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng mô hình từ nay đến năm 2021.

dv1

dv3

Theo đó, mỗi cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp Thị xã phải đăng ký xây dựng được ít nhất từ 1 – 2 mô hình; mỗi phường đăng ký xây dựng ít nhất 3 – 5 mô hình điểm “Dân vận khéo” cấp thị xã. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tổ chức đăng ký và giao chỉ tiêu cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan.

Cũng trong dịp này, Thị ủy Cửa Lò thông qua quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

dv2

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các phường triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 107 KH/ThU, ngày 31/1/2019 của Thị ủy; phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống dân vận, mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống, góp phần thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Hữu Lương – Ngọc Ánh