Thị ủy Cửa Lò trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đăng ngày 17/11/2018

Sáng ngày 17/11/2018, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị Ủy, chủ tịch HĐND Thị Xã Cửa Lò đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Anh Du, Phường Nghi Thu, Thị Xã Cửa Lò.

Tin thang 11.00_30_40_10.Still052

Đồng chí Nguyễn Anh Du, sinh năm 1929, tại phường Nghi Thu – Thị xã Cửa Lò. Sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ khi còn trẻ; được vào Đảng tháng 15 – 9 -1949 khi mới 19 tuổi. 70 năm qua, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí, chức vụ công tác, luôn giữ vững phẩm chất người cộng sản, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin thang 11.00_30_59_06.Still053

Trân trọng gắn tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Anh Du, Bí thư Thị Ủy, chủ tịch HĐND Thị Xã Cửa Lò Nguyễn Nam Đình cảm ơn những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh không ngừng của đồng chí Nguyễn Anh Du và là một tấm gương sáng về lòng kiên trung, trọn vẹn niềm tin theo Đảng.

Tin thang 11.00_31_47_06.Still054

Thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Nguyễn Nam Đình chúc đồng chí Nguyễn Anh Du trường thọ, chúc toàn thể gia đình đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công, tiếp tục đóng góp xây dựng Thị xã giàu mạnh, văn minh.

Duy Quý