Thị ủy Cửa Lò quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Đăng ngày 24/12/2018

Sáng ngày 24/12, Thị ủy Cửa Lò khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Cửa Lò dự và phát biểu tại hội nghị.

Tin.01_06_47_17.Still012

Trong thời gian một buổi hơn 200 đại biểu là trưởng, phó các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể thị xã; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm BDCT thị xã; Báo cáo viên thị xã; Các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện và thị xã nghỉ hưu trên địa bàn; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND các phường; Bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở; thủ trưởng các cơ qua đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc thị ủy đã được quán triệt Nghị quyết số 36 NQTW về chiến lược phát tiển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận của Ban chấp hành Trung ương về tình hình KT – XH, ngân sách 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2019.

Tin.01_06_59_14.Still013

Tin.01_07_17_04.Still014

Tin.00_46_58_23.Still016

Tin.01_08_07_05.Still015

Sau buổi học tập, quán triệt các các học viên phải viết bài thu hoạch gửi về Ban thường vụ thị ủy, đồng thời cần làm tốt việc giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Ngọc Ánh