Thị ủy Cửa Lò: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI

Đăng ngày 11/03/2015

Sáng 11/3, Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI và học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

a

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo thị xã, các cơ quan, ban ngành, đơn vị và 7 phường cùng đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

b

Hội nghị đã được PGS, TS Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

c

Tiếp đó, ông Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đã quán triệt nội dungNghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI. Đồng thời, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở sau Hội nghị này phải tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết; Trên cơ sở đó cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội năm 2015, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp./.

                 Hữu Lương – Tạ Nhật