Thị ủy Cửa Lò kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng ngày 19/05/2015

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự  nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp đó các đại biểu được xem bộ phim tài liệu: Một nét danh nhân. Buổi tọa đàm còn có nhiều tham luận của các đại biểu nói về những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19 5

cad5

Bí thư Thị ủy Cửa Lò: Nguyễn Nam Đình

Kết luận buổi tọa đàm, ông Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về thân thể, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện tốt chỉ thị 03 của Bộ chính trị,  tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Qua đó góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong việc thực hiện lời dạy của bác Hồ là xây dựng Nghệ an sớm trở thành tỉnh giàu mạnh của cả nước.

Hữu Lương – Duy Quý