Thị đoàn Cửa Lò phản biện Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025”

Đăng ngày 04/06/2021

Sáng ngày 4/6/2021, Thị đoàn Cửa Lò tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Đồng chí Hoàng Đinh Thuỳ Dung – Bí thư Thị đoàn Cửa Lò chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thọ –  Trưởng phòng Văn hoá Thông tin thông qua dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021 – 2025”. Theo đó, mục tiêu chung của đề án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào văn hoá. Đẩy mạnh trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Xây dựng văn hoá con người Cửa Lò thân thiện, mến khách đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thị xã trong thời kỳ mới. Góp phần xây dựng đô thị du lịch Cửa Lò phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại, là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.  Đề án cũng đưa ra 12 chỉ tiêu, 10 nhóm giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Đề án, các đại biểu khách mời và đại biểu tham dự hội nghị đã cùng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Đề án với các nội dung như: Sắp xếp lại bố cục của Đề án một cách khoa học; Một số nhóm chỉ tiêu đưa ra còn trùng lặp, chưa hợp lý; Cần bổ sung những nội dung thiết thực phù hợp với đời sống xã hội và tính hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Đề án…

Cùng tham dự hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc cũng có một số ý kiến chỉ đạo, cụ thể là: Cần chỉnh sửa bố cục đề án một cách khoa học; Kiện toàn Ban quản lý di tích và xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên tại các điểm di tích trên địa bàn Thị xã; Vấn đề về xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tại cơ sở; Xây dựng văn hóa con người Cửa Lò văn minh, thân thiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Phòng Văn hóa -Thông tin – đơn vị soạn thảo đề án cần tiếp thu, chọn lọc những ý kiến xác đáng của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị xã Cửa Lò trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                    Dương Tân – Ngọc Ánh