Tháng 7/2021, Cửa Lò thu ngân sách được 21,8 tỷ đồng.

Đăng ngày 09/08/2021

Trong tháng 7, Chi cục thuế khu vực Bắc Vinh đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế; Nghị định số 52 của Chính phủ về việc gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất. Tăng cường đôn đốc nợ thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tập trung đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế phát sinh vào NSNN kịp thời. Rà soát, cung cấp thông tin 206 trường hợp nợ đọng thuế để cung cấp cho UBND các phường thông báo trên hệ thống truyền thanh. Phối hợp với các địa phương triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đôn đốc thu tiền sử dụng đất của các dự án…Vì thế, số thu NSNN thực hiện được trong tháng 7 trên địa bàn thị xã thực hiện được 21,8 tỷ đồng, đạt 64% dự toán pháp lệnh, 62% dự toán HĐND thị xã, bằng 76% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch trong tháng 8, Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh tiếp tục tăng cường các hoạt động của các đoàn liên ngành chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thị xã khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và đẩy lùi, mọi hoạt động được trở lại bình thường; Phối hợp với UBND các phường thông báo trên hệ thống loa truyền thanh những doanh nghiệp và hộ kinh doanh còn nợ thuế dây dưa kéo dài; Phối hợp với các ban, ngành liên quan để quản lý tốt, kịp thời thuế xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân… phấn đấu thu ngân sách đạt 10 tỷ đồng./.

Đàm Hiền