Tập huấn về công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn đi biển cho ngư dân Cửa Lò

Đăng ngày 08/09/2017

Sáng 8/9, tại thị xã Cửa Lò, Cảng vụ hàng hải Nghệ an phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 1, Đài thông tin duyên hải Bến Thủy, UBND phường Nghi Thủy cùng các đơn vị liên quan tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật hàng hải và tập huấn về công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn đi biển cho bà con ngư dân thị xã Cửa Lò.

th

Trong thời gian 1 buổi, hơn 120 ngư dân ở thị xã Cửa Lò được cán bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 1 quán triệt những nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam 2012; các quy định  về pháp luật hàng hải có liên quan đến hoạt động đánh bắt hải sản và những điều cần thiết, cụ thể về thông tin tìm kiếm cứu nạn, an toàn đi biển, thực hiện công ước Sar – 79.

th1

th2

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp bà con ngư dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm  pháp luật về hàng hải. Qua đó góp phần đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển để thúc đẩy nền kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

th3

th4

                                                                Hữu Lương – Ngọc Ánh