Tập huấn đội thanh niên xung kích tuyên truyền du lịch Cửa Lò

Đăng ngày 08/05/2015

z mc2

Trong thời gian 1 buổi, 40 tình nguyện viên đã được thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của đội Thanh niên xung kích bảo về môi trường và tuyên truyền văn hóa du lịch Cửa Lò năm 2015. Mục đích, giúp các tình nguyện viên nắm vững vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình khi tham gia vào công tác giữ gìn môi trường và văn hóa du lịch Cửa Lò. Cũng thông qua lớp tập huấn này nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của lực lượng thanh niên trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ kinh doanh và du khách, góp phần  xây dựng thị xã du lịch biển ngày càng xanh – sach – đẹp.

  Kết thúc lớp tập huấn, các tình nguyện viên đã tham gia tổng dọn vệ sinh dọc bãi biển Cửa Lò.

z mc4

z mc5

z mc3

Đàm Hiền – Duy Quý