Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 13/12/2021