Tăng cường công tác quản lý công dân trở về Nghệ An

Đăng ngày 19/08/2021

Để chủ động thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, quản lý chặt chẽ số công dân trở về địa phương từ các vùng dịch; đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ công dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 5769/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý công dân trở về Nghệ An.

PV