Tập trung xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò thành điểm sáng của Tỉnh

Đăng ngày 09/06/2020

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ V, kinh tế thị xã phát triển ổn định, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu. Đặc biệt, các ngành dịch vụ, trong đó nổi bật là du lịch tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,7%, đứng đầu toàn Tỉnh. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 120 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn dưới 1%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu tổng quát là phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại, là trung tâm du lịch, dịch vụ, cùng với TP. Vinh phát triển thành cực tăng trưởng trọng điểm của Tỉnh.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Cửa Lò có cuộc phỏng vấn trao đổi với đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò với nội dung như sau:

Đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò

Phóng viên Hữu Lương: Trước hết xin cảm ơn đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đã tham gia trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

Thưa đ/c. Nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Cửa Lò đã nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vậy đồng chí có thể nêu  một vài kết quả nổi bật  tiêu biểu mà đảng bộ thị xã đã đạt được?

          Đồng chí: Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò:

          Rà soát lại các chỉ tiêu thì Đảng bộ thị xã Cửa Lò đã đạt và vượt 26 chỉ tiêu trên 32 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt 12,7% so với mục tiêu Đại hội là từ 12 đến 13%. Cái thứ hai là kết cấu hạ tầng và bộ mặt đô thị của thị xã đã có nhiều thay đổi đó là một số dự án lớn đã được triển khai trên địa bàn thị xã như: dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội; Khách sạn Summer 1, Summer 2; Khách sạn Holyday Cửa Lò; Bến số 5,6 cảng Cửa Lò; Một số dự án lớn sử dụng ngân sách Tỉnh, Trung ương như cầu Cửa Hội, Đại lộ nối Vinh – Cửa Lò. Những dự án lớn đã tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã đúng hướng, du lịch dịch vụ nay đã đã chiếm 62%, công nghiệp 33%, nông lâm ngư nghiệp còn 4,6%

          PV Hữu Lương :Vậy theo đồng chí nguyên nhân đạt kết quả trên là gì?

          Đồng chí: Lê Thanh Long –  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò:

Nguyên nhân đạt kết quả trên là sự nổ lực phấn đấu, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã vì một mục tiêu chung xây dựng Cửa Lò ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Sự lãnh đạo, chỉ đạo biết chọn việc, chọn những trọng tâm đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả và sự điều hành, quản lý của chính quyền sáng tạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết của toàn thể nhân dân thị xã cho nên đã đạt những kết quả trên.

          PV: Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để thị xã Cửa Lò vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Vậy đồng chí có thể cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ thị xã như thế nào?

          Đồng chí: Lê Thanh Long –  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò:

Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cơ bản hoàn thành; một số phần việc đang gấp rút chuẩn bị để Đại hội diễn ra đúng kế hoạch. Dự kiến Đại hội sẽ được triệu tập và tổ chức từ ngày 11 đến 13 tháng 6 này.

          PV: Thưa đồng chí! Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần này thì Đảng bộ thị xã sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm, giải pháp quan trọng nào để đưa Cửa Lò ngày một phát triển hơn?

          Đồng chí: Lê Thanh Long –  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò:

          “Trong báo cáo chính trị đã đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho sự phát triển kinh tế xã hội và 10 nhóm giải pháp cho quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của thị xã Cửa Lò, trong đó Cửa Lò chọn 3 đột phá. Thứ nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thứ hai là phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân thị xã để đồng lòng, đồng sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Cái thứ ba là tăng cường sự đối thoại với nhân dân để giải quyết những vấn đề vướng mắc từ cơ sở, giải quyết những quan tâm kịp thời của nhân dân để tạo bước phát triển và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Cuối cùng là tranh thủ mọi nguồn lực, đặc biệt là thu hút ngoại lực, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh và của các doanh nghiệp”

          PV: Thưa đồng chí! Để góp phần cho thành công Đại hội lần này, đồng chí có mong muốn nào đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn?

          Đồng chí: Lê Thanh Long –  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò:

          “Để Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần này thành công tốt đẹp thì tôi mong muốn đối với các tổ chức cơ sở đảng đó là phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ cũng như giải pháp của Đại hội để sau đó là tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quyết tâm thực hiện. Nổ lực, quyết tâm chính trị là một trong những yếu tố tạo nên thành công. Cái đó phải được sự đoàn kết của cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở, từ các tầng lớp nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp để Đại hội sẽ thực hiện được những phương hướng, mục tiêu đề ra”

          PV: Vâng! Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí Lê Thanh Long –  Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò đã tham gia trả lời phỏng vấn của chúng tôi./.

                                                                   T/h: Hữu Lương – Ngọc Ánh